Nano shortcuts

  • nano help ctrl+G
  • copy the line alt-6
  • change padding shift+alt+{/}